اضافه کردن بعنوان سایت منتخب
امروزسه شنبه مورخ۴/۴/۱۳۹۸
گواهینامه ها
جهت مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگتر، بر روی آن کلیک کنید .
 
Click for Zoom
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
Click for Zoom
پروانه کارشناس استاندارد
Click for Zoom
پروانه استاندارد 3601
Click for Zoom
ISO 9001 - Quality Management System
Click for Zoom
ISO 14001 - Enviromental Management System
Click for Zoom
ISO 18001 - Occupational Health & Safety Management System
Click for Zoom
گواهی نامه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی